Home
Ir. H. Akhbar, MT

Ir. H. Akhbar, MT

akbar

Nama : Ir. H. Akhbar, MT
NIP : 19621231 198702 1 056
NIDN Dosen : 0031126273
Alamat : Bumi Roviga Tondo
Telepon/HP :
E-mail :
Tempat/Tgl. Lahir : / 31-12-1962
Agama : Islam
TMT CPNS : 01-02-1987
TMT PNS :
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Leave a Comment

*

*